Đối tượng

img
  • Là các Doanh nhân, CEO, các lãnh đạo xuất sắc;
  • Là các lãnh đạo đang làm việc tại các doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế, các manager của một số tập đoàn đa quốc gia;
  • Là các nhân viên văn phòng, sinh viên/thanh niên đã có bước đầu thành công trong khởi nghiệp;
  • Là các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực ngành nghề, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, hướng đến vai trò lãnh đạo trong tương lai;
  • Đối tượng trẻ yêu thích khám phá, tìm tòi, dẫn dắt xu hướng mới; mong muốn hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân để đạt được sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp, giữ vai trò lãnh đạo trong tương lai

Số lượng tham dự (dự kiến): 700 người

90% độ tuổi dưới 35


Untitled

Loading...