Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam – Vietnam Young Leaders Fourm 2014

Ngày 19/12/2014, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM khởi động một chương trình hoàn toàn mới quy tụ hơn 500 lãnh đạo trẻ Việt Nam tham gia: Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam (Vietnam Young Leaders Forum 2014).
Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2014 hội tụ nhiều Diễn giả