Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam – Vietnam Young Leaders Fourm 2016

Vietnam Young Leaders Forum 2016 đã khép lại với những chia sẻ thú vị và nhiều ý nghĩa của các diễn giả và hơn 700 khách tham dự.