Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam – Vietnam Young Leaders Fourm 2018

Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam – Vietnam Young Leaders Fourm 2018 đã diễn ra hết sức thành công vào sáng nay 14.12.2018, ad có “lượm lặt” được những ghi chép của một khách quan dự tổng hợp lại một số điểm quan trọng của sự kiện và xin phép chia sẻ lại các bạn nhé: