Chị Trương Lý Hoàng Phi

Hơn 10 năm gắn bó cùng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, Chị Trương Lý Hoàng Phi là một trong những người song hành tiên phong, đáng tin cậy với cộng đồng khởi nghiệp và doanh nhân trẻ Việt Nam.

  • Dẫn dắt VinTech City thuộc Tập đoàn Vingroup, với sứ mệnh hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ Việt Nam theo mô hình Silicon Valley.
  • Tư vấn và hỗ trợ cho hơn 5.000 startups, SMEs và doanh nghiệp trẻ trên các lĩnh vực.
  • Người khởi xướng và thành lập Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh.
  • Người khởi xướng và tham mưu thực hiện Đề án Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh.
  • Giải thưởng Doanh nhân trẻ ASEAN 2017 (Lĩnh vực Doanh nghiệp xã hội).
  • Giải thưởng Đơn vị tăng tốc khởi nghiệp tốt nhất Việt Nam 2017.
  • Top 100 Doanh nhân nữ xuất sắc nhất Việt Nam.
  • Diễn giả chính trong các sự kiện và hội nghị hàng đầu trong nước và quốc tế.

Website